Możliwość sprawdzenia statusu naprawy (zakładka Start)

Do sprawdzenia statusu naprawy wystarczy numer zlecenia otrzymany podczas przyjmowania urządzenia na serwis.